Over ons

Let us hand­le the job whi­le you get the credits!

Lycs architecture U2 BI3 G Mn SSE unsplash

Care & Col­lect biedt een totaal­op­los­sing voor uw debiteurenbeheer.

U heeft de keuze uit het volledige invordertraject of kan opteren voor een flexibele ondersteuning op maat voor een gedeelte van uw invordertraject of klantenportefeuille. Indien u slechts sporadisch met wanbetalers wordt geconfronteerd, bieden onze Plug & Play trajecten u de ideale oplossing.

Homepage requestdemo
TEAM

Het Care & Collect contactcenter is gespecialiseerd in het telefonisch invorderen van openstaande schulden. Alle 60 medewerkers zijn hierin getrainde professionals.

Thanks
Kenmerken

Onze ken­mer­ken

Wij zijn onderscheidend

Care & Collect verricht alle werkzaamheden in uw naam en voor uw rekening. Uw klant zal nooit weten dat het beheer van uw facturen en debiteuren door Care & Collect gebeurt. In geen enkele communicatie in de minnelijke fase wordt de naam van Care & Collect vermeld en ook de gelden worden door de debiteur rechtstreeks op uw rekening betaald.

Een volledige aanpak

Bedrijven uit de schuldinvorderingssector bieden vandaag de dag hun klanten reeds een ruime waaier van diensten aan. Dit gebeurt echter meestal op een gefragmenteerde wijze en toegespitst op 1 deelaspect van het invorderingstraject. Zo zullen incassokantoren zich vooral toeleggen en hun inspanningen concentreren op het minnelijk invorderingstraject dit itt de gerechtsdeurwaarder dewelke een dossier liefst zo snel mogelijk in de gerechtelijke uitvoeringsfase zal brengen. Wij maximaliseren onze middelen ongeacht de fase in het traject.

De dienst die Care & Collect u aanbiedt is ruimer dan enkel het debiteurenbeheer in zowel minnelijke- als juridische fase. Wij bieden u een volledig en consequent beheer van uw facturen aan vanaf factuurdatum. Dit beheer behelst eveneens het onderhouden van uw klantenrelaties in de fase voorafgaand aan het opeisbaar worden van de facturen. In samenspraak en naar gelang uw wensen zal echter ook in de fase dat de factuur opeisbaar geworden is het aspect klantenrelatie niet uit het oog verloren worden.

Adviserende rol

Het is niet enkel ons doel om u te helpen met het verwerken van de overgemaakte facturen, maar tevens dmv analyse u te kunnen adviseren over punten die kunnen geoptimaliseerd worden binnen uw organisatie, zodat er toekomstgerichte acties kunnen ondernomen worden en zo ook uw klantenrelaties zullen verbeteren.

Mogelijkheid tot maatwerk

Om optimaal tewerk te gaan is er niet enkel nood aan competentie en kennis van zaken betreffende debiteurenbeheer, maar evenzeer is het belangrijk om heel kort op de bal te spelen. Wij garanderen dit door onze diensten reeds in te schakelen vanaf de datum factuur en niet enkel vanaf de vervaldag van de factuur.

Flexibele aanpak

Afhankelijk van de door u gekozen oplossing biedt Care & Collect u de mogelijkheid om op verschillende tijdstippen in te stappen in het traject. Onze ervaring leert dat ‘hoe vroeger’ de opvolging wordt verzekerd ‘des te sneller’ uw facturen betaald worden en u over voldoende liquide middelen beschikt.

Gespecialiseerd contactcentrum

Care & Collect is gespecialiseerd in het telefonisch invorderen van openstaande schulden. Alle medewerkers zijn hierin getrainde professionals.

Continuïteit verzekerd

Elke debiteurenportefeuille wordt toegewezen aan een dedicated medewerker maar er worden telkens de nodige extra medewerkers opgeleid zodat u het hele jaar door continuïteit kan gegarandeerd worden.

Eenvoudige opvolging

Als klant krijgt u een onbeperkt aantal toegangen tot ons platform waarbij u uw dossiers 24/7 live kan opvolgen, ook wanneer deze dossiers zich bij de gerechtsdeurwaarder in de juridische fase bevinden. Bovendien beschikt u over 1 contactpersoon binnen Care & Collect waardoor alle communicatie vlot verloopt.

Incassodienst
POWERED BY

Tri­ple A

Als professionele partner en specialist in credit management heten we u van harte welkom in de wereld van Credit Management.

Sinds 2008 ondersteunt Triple A Solutions bedrijven op vlak van credit control en credit management. Door de jaren heen zijn we uitgegroeid tot dé specialist in Credit Management.

Via tijdelijke ondersteuning, werving & selectie en/of het uitstippelen van een credit departement bieden we concrete en directe oplossingen op maat van uw bedrijf.

Rectangle 9
About credibill

The goal of our software is to create a clear overview on the state of your invoices. This is why we are based on three main features: Efficiency in Automatization, Flexible Reporting and Easy Integrations.

Credibill is built with the 200 collectors working at Triple A Solutions and programmed by our very own software-engineers. Ensuring you get Belgium’s finest Credit Management Software and a fully integrated billing system.

Lycs architecture U2 BI3 G Mn SSE unsplash