Vragen

Aarzel niet contact op te nemen!

Wij gebruiken je gegevens enkel in het kader van dit bericht en houden deze een week bij. We willen je graag persoonlijk aanspreken en vragen hiervoor optioneel je naam.
Gegevens

KBO nummer: 0895 372 257

info@care-collect.be

Toezichthoudende Overheid:

Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Algemene Directie Economische Inspectie

Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel

https://economie.fgov.be