Incassodienst

Maak je cash beschikbaar!

Profiteer van 13 jaar ervaring in de gerechtsdeurwaarderswereld in combinatie met onze expertise op de minnelijke B2B en B2C markt.

Lycs architecture U2 BI3 G Mn SSE unsplash
voordelen

De voordelen van Care & Collect

Gezondere liquiditeit

Een gezondere liquiditeit door verbetering van uw cashpositie

Tevreden debiteuren

Tevreden debiteuren waarmee u nog meer business kan doen.

Focus

Focus op uw business en kerntaken.

Eenvoud

Eenvoud en transparantie van alle statussen en activiteiten

Werkwijze

Onze Incas­so werkwijze

Leiden en begeleiden van uw debiteur

Bij Care & Collect geloven wij in een intensieve begeleiding van uw debiteuren tijdens het invordertraject. De debiteur wordt bij de hand genomen om te komen tot een maximaal resultaat. We gebruiken hiervoor een performant debiteurenportaal en zetten in op een maximale bereikbaarheid van onze diensten.

Performant debiteurenportaal

Met het Care & Collect debiteurenportaal zorgen we ervoor dat de invorderingen nog efficiënter verlopen. Op een gecentraliseerde wijze bieden wij de debiteur alle tools aan om zijn dossier online te raadplegen, op te volgen en tot regeling over te gaan.

  • Betaalmogelijkheden : de debiteur kan snel en veilig de betaling verrichten via de betaalfunctie in het Care & Collect debiteurenportaal
  • Bibliotheek van alle documenten : Facturen, mails en aanmaningen durven al eens verloren gaan of uit het oog verloren worden… Geen nood, wij houden een volledige digitale bibliotheek van alle correspondentie bij voor uw debiteur. Niets kan meer over het hoofd gezien worden of genegeerd.
  • Betaalafspraken maken : dankzij uitgekiende achterliggende algoritmes en een uitgewerkte credit management software kan de debiteur online, binnen vooraf bepaalde parameters, zelf een afbetalingsplan in werking stellen of een uitstel van betaling ingeven zonder tussenkomst van een Care & Collect medewerker.
  • Volledig boekhoudkundig overzicht van alle openstaande facturen, schadebedingen, intresten en betalingen.
Maximale bereikbaarheid

Wij geloven dat geen enkele mogelijkheid om in interactie te gaan met uw debiteur onbenut mag blijven. Daarom zijn wij buiten de gebruikelijke kanalen (post, mail) ook telefonisch bereikbaar elke werkdag tussen 08h00 en 18h30 en op zaterdag tussen 09h00 en 17h30. Tevens garanderen wij contactname met uw debiteur binnen de 24h nadat deze ons daartoe een bericht heeft gelaten

Directe communicatielijn

Care & Collect voorziet telkens 1 aanspreekpunt (SPOC) voor haar klanten. Dit om alle communicatie vlot en helder te laten verlopen

Gepersonaliseerde aanpak

Care & Collect staat voor een gepersonaliseerde aanpak van uw debiteur. Elk verhaal wordt anders geschreven. Deze werkwijze gaat echter hand in hand met een software die ons de mogelijkheid biedt om alle mogelijke processen te gaan automatiseren en op maat en naar wens van de klant uit te werken.

Incassodienst